Thursday, May 24, 2012

ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต


แม้หลวงพ่อสุภาจะสร้างวัดสำเร็จไปหลายวัด ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่แถบภาคอีสาน ท่านยังคงธุดงค์ท่องเที่ยวต่อไป หากพบเจอสถานที่ใดเหมาะสมท่านก็จะสร้างวัดขึ้น เมื่อสร้างเสร็จก็จะมอบให้พระภิกษุที่ท่านไว้วางใจได้ ดูแลแทนแล้วท่านก็จะออกธุดงค์ต่อไป จนกระทั่งครั้งหนึ่ง ขณะธุดงค์อยู่ได้มีโอกาสพบกับ หลวงปู่มั่น ภูริทตโต และปฏิบัติธรรมร่วมกับหลวงปู่มั่น ภูริทตโต ที่ถ้ำเชียงดาว นานถึง 3 ปี ขณะที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน หลวงปู่ทั้งสองได้แลกเปลี่ยนธรรมปฏิบัติซึ่งกันและกัน ท่านเล่าว่าหลวงปู่มั่น ภูริทตโต สอนได้ดีมาก ในเรื่องการทำจิตให้เข้าถึงจิต หลังจากนั้นหลวงพ่อสุภา ได้ธุดงค์ลงมาทางจังหวัดนาครราชสีมา ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างวัดที่เกาะสีคิ้ว แล้วท่านก็ธุดงค์ต่อมาจนถึง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และได้สร้างวัดไว้ จากนั้นท่านได้ธุดงค์ต่อไปทางจังหวัดลพบุรี ได้พบกับหลวงพ่อโอภาสี ที่ถ้ำน้ำพระจันทร์ ท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อโอภาสีเป็นเวลา 2 ปี
เมื่อหลวงพ่อสุภาเดินทางออกมาจากลพบุรี ก็ได้ธุดงค์ต่อไปยังเขาพนมศักดิ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งท่านได้พบหลวงปู่ผ้าขาว ที่ถ้ำตะเคียนใหญ่ หลวงปู่ผ้าขาวมีอายุประมาณ 300 กว่าปี ท่านเล่าว่าหลวงปู่ผ้าขาว เป็นอมตะ ที่นั่นมีต้นตะเคียนใหญ่หลวงพ่อสุภาได้ปักกลดที่หน้าถ้ำตะเคียนใหญ่ประมาณ 7 วัน หลวงปู่ผ้าขาวจึงออกมาจากถ้ำ มาพบและได้สั่งสอน แนะนำอธิบาย เรื่องการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาให้ฟัง ท่านขออนุญาตหลวงปู่ผ้าขาวเข้าไปในถ้ำตะเคียนใหญ่ แต่ไม่ได้รับการอนุญาต เนื่องจากต้องปฏิบัติให้ได้เสียก่อนจนสำเร็จ ถึงจะเข้าไปในถ้ำตะเคียนใหญ่แห่งนั้นได้ หลวงพ่อสภาได้พำนักอยู่ที่นั้นประมาณ 15 วัน ท่านเล่าว่าทางที่จะขึ้นไปถ้ำตะเคียน เป็นสระดอกบัว มีสะพานที่จะข้ามไปถ้ำตะเคียน (ผู้ปฏิบัติธรรมดี ต้องอธิษฐานจิต จึงจะมองเห็นทางเข้าถ้ำ)

No comments:

Post a Comment