Saturday, September 7, 2013

กำหนดการ บำเพ็ญกุศลสัตตมวารศพ ( 7 วัน) พระเดชพระคุณพระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล)

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐ . ๐๐ น.
ณ ศาลากลางน้ำวัดคอนสวรรค์ ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
**************************************

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
- พุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ พร้อมกัน ณ ศาลากลางน้ำวัดคอนสวรรค์ ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

เวลา ๑๐.๐๐ น. 
- ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณประกอบพิธี
- ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย (กราบ ๓ ครั้ง) 
- จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย (กราบ ๓ ครั้ง) 
- เจ้าหน้าที่กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
- ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม
- เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง
- ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล
- พระสงฆ์ทั้งนั้นพิจารณาผ้าบังสุกุลและอนุโมทนา / ประธานในพิธีกรวดน้ำ

เวลา ๑๑.๐๐ น.
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ - สามเณร

พิธีแสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๓.๐๐ น.
- ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณประกอบพิธี
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (กราบ ๓ ครั้ง) 
- จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย (กราบ ๓ ครั้ง) 
- จุดเทียนบูชาธรรม
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให้ศีล
- เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
- แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี วัดมัชณิมาวาส อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 - ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม

เวลา ๑๔.๐๐ น.
- พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๒๐ รูป รับทักษิณานุประทาน
- เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง
- ประธานในพิธีดูแลผู้มีเกียรติทอดผ้าบังสุกุล
- พระสงฆ์ อนุโมทนา / ประธานในพิธีกรวดน้ำ
- เสร็จพิธี

การแต่งกาย: ประธานและผู้มาร่วมงาน : ชุดสุภาพไว้ทุกข์

No comments:

Post a Comment