Wednesday, January 30, 2013

หลวงปู่มั่น ทตฺโต"หลวงปู่มั่น ทัตโต" อายุ 104 ปี 82 พรรษา กับ "สัจธรรม" ผู้เปลี่ยนใจ ผกค. ได้สำนึก !!
                                                                            หนังสือพิมพ์ดาวสยาม ในวันที่ 16-17 กันยายน 2524


ประวัติหลวงปู่มั่น ทตฺโต


แหล่งที่มา: ubonpra.com และ หนังสือ 100 ปี หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล


No comments:

Post a Comment